lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmStieracie krúžky - A11-A

Použitie:

Popis tesnenia: Stierací krúžok, ktorý obsahuje dalšiu tesniacu manžetu. Používa sa v spojení s PTFE tesneniami (v tandeme) predopnutými 0-krúžkom pre obmedzenie zbytkovej vrstvy maziva. Tiež sa používa ako komplexné riešenie pre pneumatické aplikácie v malom rozsahu priemerov. Maximálne povolené tlakové zataženie: 16 bar (230 psi).Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť
ECOPUR -30 °C +110 °C 4m/s
H-ECOPUR -20 °C +110 °C 4m/s
T-ECOPUR -50 °C +110 °C 4m/s
S-ECOPUR -20 °C +110 °C 5m/s
G-ECOPUR -30 °C +110 °C 4m/s
ECORUBBER 1 -30 °C +100 °C 4m/s
ECORUBBER -H -25 °C +150 °C 4m/s
ECORUBBER 2 -20 °C +200 °C 4m/s
ECORUBBER 3** -50 °C +150 °C 4m/s


<< späť