lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmStatické tesnenie - K35-P

Použitie:

Popis tesnenia: Kompaktné piestové tesnenie s takmer žiadnou lekáží, podľa požiadaviek pre využitie vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Tiež často využívané ako náhrada O- krúžkov, pretože konštrukcia s pevným uložením na väčšom obvode zabraňuje pretočeniu v dynamických aplikáciach.Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. rýchloť Max. tlak
ECOPUR -30 °C +110 °C 0.4m/s 400 ba
H-ECOPUR -20 °C +110 °C 0.4m/s 400 ba
T-ECOPUR -50 °C +110 °C 0.4m/s 400 ba
S-ECOPUR -20 °C +110 °C 0.5m/s 400 bar
G-ECOPUR -30 °C +110 °C 0.4m/s 400 bar


<< späť