lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmStatické tesnenie - K20-R

Použitie:

Popis tesnenia: Priestorovo úsporné, kompaktné piestové tesnenie vhodné do drážok pre O- krúžky. Výhody v porovnaní s o- krúžkom: integrované podperné krúžky pre vysoké tlaky, konštrukcia s nehybným uložením na vnútornom obvode zabranuje preteceniu pri použití v dynamických aplikáciách.Materiál tesnenia Podperný krúžok Min. teplota Max. teplota Max. rýchloť Max. tlak
ECORUBBER 1 ECOTAL/ -30 °C +100 °C 0.5m/s 700 ba
ECORUBBER-H ECOMID* -20 °C +100 °C 0.5m/s 700 ba
ECORUBBER 2 ECOPAEK/ -20 °C +200 °C 0.5m/s 700 ba
ECORUBBER-H ECOFLON -25 °C +150 °C 0.5m/s 700 bar


<< späť