lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R35-A

Použitie:

Popis tesnenia: Prírubové tesnenie pre statické použitie, vhodné pre vysoké hodnoty tlaku. Pri objednávke tohto tesnenia je nutné uviesť smer pôsobení tlaku (zvnútra alebo zvonku).Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. tlak
ECOPUR -30 °C +110 °C 800 bar
H-ECOPUR -20 °C +110 °C 800 bar
T-ECOPUR -50 °C +110 °C 800 bar
S-ECOPUR -20 °C +110 °C 800 bar
G-ECOPUR -30 °C +100 °C 800 bar
ECORUBBER 1 -30 °C +100 °C 250 bar
ECORUBBER 2 -20 °C +200 °C 250 bar
ECORUBBER 3** -50 °C +150 °C 250 bar
ECORUBBER -H -25 °C +150 °C 250 bar
ECOSIL -60 °C +200 °C 250 bar


<< späť