lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R30-A

Použitie:

Popis tesnenia: Pre nízke trenie, prýžový aplikačný prvok automaticky zvyšuje predpätie, akonáhle zistí únik. Najviac využívané ako tesnenie ventilu v naftárskom priemysle.Materiál tesnenia Záloha Kryt Min. teplota Max. teplota Max. rýchlost Max. tlak
ECORUBBER 2 ECOTAL ECOFLON -20 °C +100 °C 0,5 m/s 500 bar
ECORUBBER -H ECOTAL ECOFLON -25 °C +100 °C 0,5 m/s 500 bar
ECORUBBER 2 ECOPAEK ECOFLON -20 °C +200 °C 0,5 m/s 1000 bar
ECORUBBER -H ECOPAEK ECOFLON -25 °C +200 °C 0,5 m/s 1000 bar


<< späť