lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm



Rotačné tesnenia - R14

Použitie:

Popis tesnenia: Veľmi známi jednoduchý krúžok so štvorcovým prierezom, využívaný najčastejšie v stavebníckych aplikáciách alebo ako tesniaca vložka. Vynikajúce vlastnosti pre prispôsobenie sa na rôzne teploty a média vďaka výberu vhodného materiálu tesnenia.



Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
všetky materiály sú vhodné na pož. na pož. na pož. na pož.


<< späť