lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R09-F

Použitie:

Popis tesnenia: O- krúžkom predopnutá PTFE rotačné tesnenie s nízkym trením, viac menej využívané v aplikáciách s premenlivým tlakom z jednej strany tesnenia na druhú, ako sú otočné kĺby, otočné šrobenie a hydraulika nástrojov strojov. Dobrá chemická a tepelná odolnosť získaná voľbou vhodného materiálu o- krúžku.Materiál tesnenia Pružný krúžok Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
ECOFLON 2 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOFLON 2 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOFLON 3 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOFLON 3 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOFLON 4 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOFLON 4 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0,4m/s 350 bar
ECOPE -30 °C +80 °C 0,4m/s 350 bar


<< späť