lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R08-A

Použitie:

Popis tesnenia: Bezpružinové rotačné manžetové tesnenie s voliteľným predpätím na vonkajšom alebo vnútornom obvode, aby bolo možné skonštruovať tesnenie pre rôzne špecifické potreby.Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
všetky materiály sú vhodné na pož. na pož. na pož. na pož.


<< späť