lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R03-P

Použitie:

Popis tesnenia: Rotačné tesnenie s integrovanými podpernými krúžkami pre otáčavý pohyb v hydraulických systémoch. Pevné uloženie na vnútornom obvode zaisťuje stabilné uchytenie v drážke, podperné krúžky umožnujú väcšie extruzné spáry / vyšší tlak. Využívané hlavne pre rotačné čapy na rýpadlách, drapákoch.Materiál tesnenia Pružný krúžok Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
ECOPUR ECOTAL/ -30 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
ECOPUR ECOMID* -30 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
H-ECOPUR ECOTAL/ -20 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
H-ECOPUR ECOMID* -20 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
T-ECOPUR ECOTAL/ -50 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
T-ECOPUR ECOMID* -40 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
S-ECOPUR ECOTAL/ -20 °C +100 °C 0,,m/s 400 bar
S-ECOPUR ECOMID* -20 °C +100 °C 0,3m/s 400 bar
G-ECOPUR ECOTAL/ -30 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar
G-ECOPUR ECOMID* -30 °C +100 °C 0,2m/s 400 bar


<< späť