lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R02-R

Použitie:

Popis tesnenia: Rovnaké ako profil R01-R,ale s ďalšou prachovou manžetou pre zamedzenie prieniku prachu a nečistôt.Materiál tesnenia Pružný krúžok Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
ECORUBBER 1 ECOTAL/ -30 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER -H ECOMID* -25 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER 2 METAL/ -20 °C +200 °C 15m/s 0.5 bar
ECORUBBER 3** ECOTAL -50 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER 3** METAL/ -50 °C +150 °C 10m/s 0.5 bar
ECOSIL ECOTAL -50 °C +80 °C 5m/s 0.2 bar
ECOSIL METAL/ -50 °C +200 °C 5m/s 0.2 bar


<< späť