lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R01-P

Použitie:

Popis tesnenia: Pružinové tesnenie s manžetami s prídržným krúžkom pre lisované inštalácie do osovo otvorených uložení. Široký rozsah použitia v každom priemyselnom odvetví, hlavne ako ochranný prvok ložísk.Materiál tesnenia Pružný krúžok Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
ECOPUR ECOTAL/ -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
ECOPUR ECOMID* -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
H-ECOPUR ECOTAL/ -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
H-ECOPUR ECOMID* -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
T-ECOPUR ECOTAL/ -40 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
T-ECOPUR ECOMID* -40 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
S-ECOPUR ECOTAL/ -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
S-ECOPUR ECOMID* -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
G-ECOPUR ECOTAL/ -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
G-ECOPUR ECOMID* -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar


<< späť