lineárny pohyb rotačný pohyb oscilačný pohyb špirálový pohyb statický pohyb

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mmRotačné tesnenia - R01-AF

Použitie:

Popis tesnenia: Pružinové tesnenie s manžetami s pevnou vnútornou castou pre osovo otvorené uloženie s upevnením pomocou upínacej dosky. Využívané hlavne pre valcovacie stolice, velké prevodové mechanizmy v tažkom strojárstve, v lodnom a stavebnom inžinierstve.Materiál tesnenia Min. teplota Max. teplota Max. rýchlosť Max. tlak
ECOPUR -30 °C +110 °C 5m/s 0.5 bar
H-ECOPUR -20 °C +110 °C 5m/s 0.5 bar
T-ECOPUR -50 °C +110 °C 5m/s 0.5 bar
S-ECOPUR -20 °C +110 °C 6m/s 0.5 bar
G-ECOPUR -30 °C +100 °C 5m/s 0.5 bar
ECORUBBER 1 -30 °C +100 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER -H -25 °C +150 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER 2 -20 °C +200 °C 15m/s 0.5 bar
ECORUBBER 3** -50 °C +150 °C 10m/s 0.2 bar
ECOSIL -50 °C +200 °C 5m/s 0.2 bar


<< späť